Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Toneelvereniging d’Ye en d’Ye speelt…, hierna te noemen d’Ye, kan persoonsgegevens over u verwerken zodat u gebruik kunt maken van de diensten van d’Ye.
d’Ye kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom d’Ye gegevens nodig heeft

d’Ye verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen om informatie te verstrekken.

Hoelang d’Ye gegevens bewaart

d’Ye bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

d’Ye verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van de met u overeengekomen dienstverlening, of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van d’Ye worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en de gegevens die uw browser meestuurt. 

Google analytics

d’Ye maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers op de
website terecht zijn gekomen.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren te verwijderen
of over te dragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of
overdracht sturen naar info@dyespeelt.nl. d’Ye zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

d’Ye neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 

Contact gegevens

Zie website.